борси пазари икономика

Нарастване на производството и строителството, слабо свиване на търговията на дребно през август

През август промишленото производство и строителството бележат повишения спрямо предходния месец, докато търговията на дребно се свива слабо за трети пореден месец, показват данните на Националния статистически институт.

Промишленото производство нараства през август с 1,3% спрямо юли, когато се сви с 1,2%.

Повишение с 5,5% отчита добивната промишленост, докато производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ нараства с 1,6%, а преработващата промишленост – с 1,5 на сто.

Спрямо годината по-рано обаче (август 2022 г.) промишленото производство се свива с 9,7% след спад с 11,6% през юли, като най-солидно понижение с цели 40,7% отчита производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, докато добивната промишленост се понижава с 12,1%, а преработващата – с 1,9 на сто.

Индексът на НСИ за продукцията в сектор „Строителство“ през август пък се повишава с 0,3% спрямо предходния месец, когато нарасна с 0,1%. Продукцията от гражданското и инженерно строителство остава на нивото от юли, докато на сградното строителство се увеличава с 0,5 на сто.

На годишна база строителната продукция през август се свива за трети пореден месец, намалявайки с 0,5% след спад с 1,8% през юли. Сградното строителство обаче нараства с 1,9%, докато гражданското и инженерното строителство се свива с 3,6 на сто.

През август 2023 г. НСИ отчита намаляване на търговията на дребно с 0,1% спрямо юли, когато тя се сви с 0,5% и след понижение с 0,3% през юни.

Отчетено е понижение на оборота спрямо предходния месец в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (спад с 0,5%) и при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 0,2%), докато при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия се наблюдава увеличение с 1,8 на сто.

На годишна база растежът при търговията на дребно през август се забавя до 0,1% от 1,6% през юли.

В края на септември НСИ представи проучване, което показа известна стабилизация на стопанската конюнктура в страната през осмия месец на година, като бизнес климата в промишлеността и в строителството остана на равнището от предходния месец, докато при търговията на дребно беше отчетено повишение, а намаление с сферата на услугите.