анализ

Икономическият център „Варна-Девня“ е трети в страната

„Варна-Девня“ е третият център в страната по размер на местната икономика след София и Пловдив. Основните двигатели сасекторът на услугите във Варна и силната преработваща промишленост на Девня. В община Варна се генерират 80%, в Девня – 13%, а на трето място е Аксаково с едва 3,7% добавена стойност. Това сочи анализът на Института за пазарна икономика „Икономически центрове в България – 2023“.

Икономическият център се отличава с високо ниво на привлечените чуждестранни инвестиции и с втората най-висока производителност на труда в страната. Пазарът на труда се характеризира с ниска безработица, висока заетост и високи заплати предимно във водещите отрасли на икономическите ядра. В центъра „Варна-Девня“ има разнообразие от икономически дейности, каза пред Радио Варна Адриан Николов, един от участниците в изследването:

„Отрасловият профил е относително балансиран с водещ сектор преработващата промишленост, която създава 22% от добавената стойност, следвана от търговията (20%), строителството (9,6%), транспорта и складиране – (6,8%) и ИКТ (6,3%). Докато в Девня индустрията генерира почти цялата добавена стойност,  в по-малките периферни общини (Ветрино, Аврен, Долни чифлик) водеща роля има земеделието, а услугите се концентрират в община Варна. Сред най-големите работодатели са УМБАЛ „Света Марина“ с 1,8 хил. наети и „Електроразпределение-Север“ с 1,7 хил. работещи. „

Засега се наблюдава превес на Варна пред Пловдив в сектор „Информационно-комуникационни технологии“, каза Николов. Причината е добрата образователна структура на Варна. В морския град има повече висшисти и специалисти в областта на високите технологии.

Бургас е непобедим по обем „туризъм“ в рамките на България. Това е географски обусловено, а и южното Черноморие е по-лесно достъпно в сравнение със северното, обясни Адриан Николов. Фокусът на южното Черноморие  е върху чуждестранните туристи. Това предопределя факта, че Бургас, Несебър, Поморие и Созопол ще останат в средносрочен план туристически лидери.

Варна е един от растящите региони на страната, благодарение на разнообразния икономически профил.. За сравнение, Бургас е най-бавно растящата икономическа област за последните 10 години.