Инфлация в България се забави през септември до двегодишно дъно от 6,3%

Годишната инфлация в България се забави до 6,3% през септември от 7,7% месец по-рано, сочат данните на Националния статистически институт. Това е най-ниската инфлация в нашата страна от октомври 2021 г. насам.

От началото на годината (септември 2023 г. спрямо декември 2022 г.) инфлацията е 3,6 на сто.

На месечна база е регистрирана дефлация от 0,1% след нарастване с 0,4% през август.

Месечната дефлация се дължи основно на намаленията в цените в туристическия сектор, както и при развлеченията и културата.

Във втората група спадът е повече от десет процента (понижение с 10,1%), докато при ресторантьорските и хотелиерските услуги – с 1,9 на сто.

При останалите групи продукти обаче общият индекс се повишава. При хранителните продукти и безалкохолните общо поскъпването е с 0,5%, а разбивка показва, че при някои видове зеленчуци – например кореноплодните и пипера – има намаление, но при други видове – като доматите, поскъпването е осезаемо. Повечето месни продукти са с по-високи цени.

При нехранителните стоки – продължава поскъпването при горивата. При дизеловото гориво е отчетено повишение на цените с 6,2%, на бензин А95Н – с 4,5%, на бензин А100Н – с 3,8%, а на централното газоснабдяване – с 4 на сто.

На прага на академичната година и разходите около висшето образование нарастват. 

Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) през септември пък се понижава с 0,3% на месечна база, докато хармонизираната потребителска инфлация на годишна база се забави до 6,4% от 7,5% през август.

Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната.

Индексът на цените за малката кошница се повишава през септември с 0,5% спрямо август, като от началото на годината се повишава с 3,7 на сто.