пенсия

823 лева е средната пенсия у нас

Към 30 септември средната пенсия е 827 лева, което със 153 лева повече в сравнение със същия период на миналата година, сочат данните на Националния осигурителен институт за изпълнението на бюджетите на социално-осигурителните фондове за първите девет месеца на 2023 година. В структурата на общите разходи най-голям дял заемат тези за пенсии, които надхвърлят 14 милиарда лева. Те са с близо 3 милиарда лева повече спрямо същия период на миналата година.

Към 30 септември тази година общият размер на отчетените приходи на Държавното обществено осигуряване е малко над 8,2 милиарда лева, като постъпилите приходи са с над 1 милиард лева повече в сравнение със същия период на 2022 година.

Общо отчетените разходи са за почти 16 милиарда лева. Пенсионерите за септември 2023 година са с 1223 по-малко в сравнение с броя им година по-рано. Средната пенсия за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер е малко над 909 лева, като в сравнение със същия месец на миналата година има ръст от 180 лева.

На второ място след пенсиите като значимост са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. За посочения период те са над 1,6 милиарда лева или със 109 000 000 лева повече спрямо 2022 година.