МФ: България запазва второто си място в ЕС сред държавите с най-нисък дълг

България запазва второто си място в ЕС сред държавите с най-нисък дълг, според последните официални данни от Евростат от м. юли 2023 г. Това съобщиха от Министерството на финансите (МФ).

Към края на първото тримесечие на 2023 г. съотношението на дълга на сектор „Държавно управление“ към БВП възлиза на 22,5%, като само Естония има по-нисък дълг. Всички други 25 държави-членки имат по-високи нива на дълг, при средно за ЕС – 83,7%, се допълва в съобщението от МФ.

И още: През 2017 г. нивото на дълг на България е 25,1% от БВП, през 2018 г. – 22,1%, през 2019 г. – 20,0%, през 2020 г. – 24,5%, през 2021 г. – 23,9%, през 2022 г. – 22,9%, а към края на 2023 г. се очаква да бъде около 22,0%.

„С приетия от Народното събрание Закон за държавния бюджет за 2023 г. на 28.07. т.г. се предвижда максимално ниво на новия държавен дълг в размер на 7,5 млрд. лв. От тях приблизително 3 млрд. лв. са необходими за рефинансиране на дълг в обращение, което служебното правителство вече изпълни през януари т.г., в т.ч. за падежа на 7-годишни еврооблигации, емитирани през март 2016 г. и за падежа на 10,5-годишни вътрешни държавни ценни книжа, емитирани през януари 2013 г.

Останалите около 4,5 млрд. лв. са предвидени за финансиране на касовия дефицит от 2,5% от БВП, заложен и гласуван в бюджета.

Освен трайната тенденция за намаляване на относителните нива на дълга, България се изкачва нагоре в класацията на ЕС сред държавите с най-нисък дълг. До 2017 г. България е на трето място в ЕС, но през 2018 г. измества Люксембург и нашата държава вече заема второто място“ се посочва в съобщението.