БНБ

Излишък по текущата сметка и търговски дефицит

През август 2023 г. текущата сметка на България е на излишък от 224,5 млн. евро, търговският дефицит е в размер на 759,6 млн. евро, а преките чуждестранни инвестиции се повишават с 171,5 млн. евро, като за първите осем месеца на текущата година нарастват с 2,2283 млрд. евро, показват последни данни на БНБ за платежния баланс на нашата страна. 

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през август 2023 г. е положителен и в размер на 329,8 млн. евро спрямо излишък за 529,5 млн. евро преди година (през август 2022 г.). За първите осем месеца на 2023 г. текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 2,1246 млрд. евро при отрицателно салдо за 175,9 млн. евро през същия период на 2022 г.

Салдото само по текущата сметка през август е положително и възлиза на 224,5 млн. евро, но при излишък за 520,1 млн. евро година по-рано. За периода януари – август 2023 г. балансът по текущата сметка е положителен и в размер на 1,3155 млрд. евро при положително салдо от 239,3 млн. евро през първите осем месеца на 2022 г., според последните данни на БНБ.

Търговското салдо на нашата страна през август тази година е отрицателно и в размер на 759,6 млн. евро при дефицит от 131,9 млн. евро през същия месец на 2022 г., като износът на стоки намалява с 903,7 млн. евро (спад с 22,5%) до 3,1182 млрд. евро спрямо година по-рано, докато вносът намалява с 275,9 млн. евро (понижение с 6,6%), достигайки 3,8778 млрд. евро.

В рамките на първите осем месеца на 2023 г. търговското салдо е на дефицит от 2,2985 млрд. евро при дефицит от 2,363 млрд. евро през същия период на 2022 година. В същото време износът на стоки се свива с 2,9201 млрд. евро (спад с 9,2%) до 28,658 млрд. евро, докато вносът на стоки за същия период се поижава с 2,9845 млрд. евро (спад с 8,8%) спрямо година по-рано до 30,9565 млрд. евро.

Според данните на БНБ финансовата сметка през август е положителна и в размер на 642,2 млн. евро при положителен баланс за 890 млн. евро година по-рано, като от началото на 2023 г. финансовата сметка е положителна и в размер на 1,6252 млрд. евро при положителна стойност от 2,5111 млрд. евро през януари – август 2022 г.

Капиталовата сметка е положителна и възлиза на 105,3 млн. евро при положителна стойност от 9,3 млн. евро за август 2022 г. За периода януари – август 2023 г. капиталовата сметка е положителна в размер на 809,1 млн. евро, при дефицит от 415,3 млн. евро за първите осем месеца на 2022 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават през август тази година със 171,5 млн. евро при тяхно увеличение със 113,5 млн. евро година по-рано, докато през първите осем месеца на настоящата година те нараства с 2,2283 млрд. евро, което е увеличение с 561,8 млн. евро (повишение с 33,7%) спрямо техния размер от 1,6665 млрд. евро през януари – август 2022 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в нашата страна през първите осем месеца на 2023 г. идват от Нидерландия (576,6 млн. евро), следвана от Белгия (273,7 млн. евро) и Германия (219,4 млн. евро), докато най-големите отрицателни нетни потоци са към Швейцария (42,4 млн. евро) и Румъния (30,1 млн. евро).

През август тази година резервите на БНБ пък се увеличават с 647,2 млн. евро при тяхно нарастване с 1,8643 млрд. евро година по-рано, като за първите осем месеца на 2023 г. те намаляват с 1,3597 млрд. евро при понижение с 458,6 млн. евро през януари – август 2022 г.