строителство

Нарастване на строителството в България при спад в ЕС

Продукцията в строителния сектор на ЕС и в частност на еврозоната спадна рязко през август, заличавайки растежа през предходния месец, докато строителството в България се повиши слабо за втори пореден месец, показват данни на Евростат.

Строителството в ЕС се понижи през август с 0,7% спрямо юли, когато нарасна с 0,8%, докато в еврозоната продукцията в строителството се сви с 1,1% след повишение с 1,0% през седмия месец на 2023 г.

Най-силен спад през август отбеляза строителството в Белгия и Унгария (понижение с по 5%), следвани от Германия (-2,4%) и Австрия (-1,8%). В същото време най-голямо повишение на продукцията в строителството беше отчетено в Румъния (растеж с 4,7%), Полша (с 2,1%) и Чехия (с 2,0%).

Спрямо година по-рано продукцията в строителния сектор на ЕС се повиши през август с 0,2% след нарастване с 0,9% през юли, докато в рамките на еврозоната строителството се сви с 0,1% след повишение с 1,2% през предходния месец.

Най-силен спад на годишна база в строителството през август беше отчетен в Белгия (спад с 6,5%), Финландия (с 5,6%) и Австрия (с 3,1%), докато най-силен растеж беше отчетен в Румъния (повишение с цели 19,3%), Словения (с 19%) и Испания (с 6,9%).

Според същото проучване на Евростат строителството в България през август 2023 г. се повиши с 0,2% спрямо юли, когато също нарасна с 0,2%. По-добър растеж на строителната продукция беше отчете в девет други страни членки на ЕС.

Продукцията в българското строителство на годишна база обаче се понижи през август с 0,5% (спрямо август 2022 г.) след спад с 1,8% през юли, отбелязвайки понижение за трети пореден месец.