МФ прие актуализирана стратегия за приемането на еврото

Актуализирана версия на комуникационната стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към еврозоната е приета от координационния съвет за подготовка, съобщиха от Министерството на финансите.

В стратегията има три фази.

Документът предвижда провеждането на мащабна комуникационна и информационна кампания, която ще запознае гражданите с ползите от въвеждането единната европейска валута като официално разплащателно средство у нас, със средносрочните и дългосрочните ефекти за страната и с всички практически аспекти, важни за протичане на процеса, чрез предоставянето на точна, достъпна и навременна информация, пише в съобщението на Министерството на финансите. Предвижда се кампанията да протече в три основни фази – подготвителна, същинска и фактическа, като втората фаза ще е най-интензивна.

Първата фаза ще е насочена към предоставяне на информация за ползите и възможностите за България от присъединяването към еврозоната и за готовността на страната да покрие Маастрихтските критерии. Още на този етап целта е да се отговори на важните за хората въпроси и да се пресекат възможности за разпространяване на спекулации и неверни твърдения по темата, коментират от министерството.

Втората фаза ще е насочена най-вече към практическата информация по приемането на единната европейска валута. Ще се разясни как ще се извършва превалутирането на кредити и депозити, административните стъпки, които трябва да предприемат на юридическите лица, промените в счетоводството, какви са защитните елементи на евро монетите и банкнотите, как ще се извършва двойното обозначение на цените в търговските обекти, къде и как да се подават сигнали при нередности.

Третата фаза  ще е много важна за утвърждаването на новата валута след официалното ѝ приемане, както и за повишаване на доверието на гражданите в институциите. Тя ще е насочена както към припомняне на ключова практическа информация, така и ще запознава гражданите с мерките, които държавата предприема за защита на правата на потребителите.България цели присъединяването към единната европейска валута от началото на 2025 година, като официалната правителствена позиция, че това е напълно изпълнима цел.