Доходността на фондовете за пенсионно осигуряване е предимно отрицателна

Доходността на различните видове фондове за допълнителното задължително и доброволното пенсионно осигуряване е преобладаващо отрицателна за последния наблюдаван двегодишен период от 30-и септември 2021-а до 29-и септември 2023-а година – това сочат данните на Комисията за финансов надзор, публикувани на сайта на регулатора.

Средноаритметичната доходност на годишна база за изминалия 24-месечен период за най-масовите универсални фондове, в които задължително се осигуряват за втора пенсия всички родени след 31 декември 1959 година е минус 2,58%.

Само един от 9 фонда от този вид отчита положителна доходност за периода от малко под процент и половина. Средноаритметичната доходност на професионалните фондове, които също са 9,  е минус 1,82 на 100.

При два от тези фондове има положителна доходност – съответно 0.19 и 2.19 на 100. При доброволните пенсионни фондове средноаритметичната доходност също е отрицателна минус 0.75%, като 4 от тях са с положителна доходност, два с малко над 4 на 100, а останалите 2 са с под 1%. Отрицателна е доходността и на доброволния пенсионен фонд по професионални схеми – минус 5.27 на 100.

По последни данни активите на пенсионните фондове надхвърлят рекордните 21 милиарда лева. Осигурените в тях са близо 5 милиона души.