Сърбия замразява цените на газа за потребителите на дребно

Цената на газа за потребителите в Сърбия ще бъде замразена до май догодина на нивото, което ще важи от първи ноември тази година, съобщи белградският вестник „Данас“. 

При резки промени на пазара правителството ще покрие разликата за производителите и вносителите от националния бюджет. 

Това е предвидено в Наредбата за временна мярка за ограничаване на цената на газа и компенсиране на разликата в цената на природния газ, купен от внос или произведен в Сърбия, в случай на резки промени на пазара на природен газ. 

Наредбата се отнася изключително за количествата природен газ, предназначени за потребление на територията на Сърбия, посочва изданието. В съответствие със споразумението, което Сърбия сключи с Международния валутен фонд за получаване на кредит, Белград предприе поетапно увеличение на цените на газа на дребно, като най-новото ще влезе в сила на първи ноември в размер на 10 процента.