Николай Денков

Премиерът Николай Денков откри новия български суперкомпютър „Хемус“

Новият български суперкомпютър „Хемус“ откри днес премиерът Николай Денков. Машината се намира в Инфраструктурния комплекс на Центъра за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии.

Изградената инфраструктура е цялостен комплекс и има  4  компонента. Единият е именно суперкомпютърът, който е с близо 100 000 ядра и производителност над 3 PetaFlops. „Хемус“ дава възможност за извършване на мащабни научни изследвания в области като изкуствен интелект, климатология, биоинформатика, лекарствен дизайн и др.

Извън компютъра е изградена и система за съхранение на данни, локални центрове за разработка на приложения и лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ.

Разработена е интегрирана платформа, която обхваща всички слоеве на изчислителната екосистема, включително мрежови, компютърни ресурси и ресурси за съхранение на данни, софтуер, услуги и инструменти, за работа на мултидисциплинарни научни общности.

Инфраструктурният комплекс е изграден по проект „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 от Европейския фонд за регионално развитие.

Работата по проекта стартира в средата на 2018 г.

„Този център и хората, които работят в него, са на изключително високо ниво“, подчерта премиерът по време на откриването. 

Тук идват и много чужденци – не само да учат, но и да преподават, отбеляза Денков.

Познавам колегите, за тях е важно заедно с научната експертиза да бъдат оборудвани и с технология на високо ниво. Но наличната техническа база трябва да бъде подпомогната и с много по-добри заплати за учените, за да можем да вдигнем нивото и на научните кадри, подчерта премиерът.

С днешното откриване се завършва целият инфраструктурен научен комплекс и суперкомпютърът ще подпомогне работата на стотици български учени, за да бъдат конкурентоспособни на своите колеги от чужбина. Ще бъдат подпомогнати учените от математика, информатика, медицина, химия и др. Целият инфраструктурен комплекс е за близо 20 милиона лева, отбеляза пък председателят на БАН  акад. Юлиан Ревалски.

Текст: в.24 часа