„Лукойл Нефтохим Бургас“: Плащаме всички предвидени от закона данъци в установените срокове

От „Лукойл Нефтохим Бургас“ заявяват,  че  плащат  всички предвидени от закона данъци в установените срокове и изцяло изпълняват своите задълженията  към бюджета на България. 

„Във връзка с прозвучалите в национален ефир измислени твърдения на отделни политици, заявяваме, че дружеството е изплатило изцяло дължимия корпоративен данък и временна солидарна вноска за 2022 г., като продължава да плаща авансово и двата вида задължения за 2023 г. в съответствие с българското законодателство“, се казва в писмо от компанията до медиите.

И още: „Всички законно дължими плащания се извършват в срок. Твърдения за обратното не отговарят на истината и накърняват доброто име на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД“.

Дружеството си запазва правото да защитава интересите и деловата си репутация с всички достъпни средства, се подчертава в писмото.