жилища

С близо 36 хиляди са нараснали жилищата във Варна и областта за десет години

За период от десет години жилищата във Варненска област са нараснали с 35 909. Това сочат данните на Националния статистически институт, базирани на преброяванията на населението през 2011 и 2021 година. 

През периода 2011 – 2021 е регистрирано увеличение на жилищния фонд както в градовете (18%), така и в селата (2%) в областта. 

Най-голям брой жилища са преброени в община Варна – 204 460, или 73,2% от жилищния фонд в област Варна, следват общините Аксаково – 13 110 (4,7%), Провадия – 10 943 (3,9%) и Долни чифлик 8 927 (3,2%). Най-малко жилища са преброени в общините Ветрино и Девня, съответно 3 440 и 3 898. 

Общо в десет общини броят на жилищата нараства през десетгодишния период между двете преброявания (2011 – 2021 година). Най-висок прираст е регистриран в общините Бяла и Варна, а най-нисък в общините Дългопол и Девня. 

В сравнение с преброяването през 2011 г. броят на жилищата намалява в две общини – община Провадия – с 6.9% и община Ветрино – с 4,9%. В жилищни сгради се намират 277 537 жилища, 1 494 в студентски или работнически общежития, 193 в нежилищни сгради, 56 са колективни и 56 са жилища в примитивни или подвижни места за обитаване. 

Обитаваните жилища са 173 091, или 62.0% от жилищния фонд в област Варна. Преобладаващата част от тях са в градовете – 85,0%. Необитавани са 106 245 жилища, или 38,0% от жилищния фонд в област Варна. 

Към 7 септември 2021 г. изцяло санирани са 99 319, или 35,6% от жилищата в област Варна. 99,5% от жилищата в областта са електрифицирани. Жилищата с водопровод са 264 172, или 94,6% от жилищния фонд в област Варна. 

Нямат достъп до водопроводната мрежа 0,9% от жилищата в градовете и 5,8% от жилищата в селата. 

С обществената канализация са свързани 207 136 жилища, или 75,6% от жилищния фонд в област Варна.