солар

Как малки производители на ток от солари станаха жертва на отпаднала алинея

Малки производители на ток се оказват засегнати от промяна един-единствен текст в Закона за енергията от възобновяеми източници.

До 13 октомври тази година произвеждащите електричество от солари за собствени нужди са продавали излишния си ток на снабдителя по цени, определени от КЕВР.

Тази алинея обаче е отпаднала от закона. Клиентите, които са имали такива сключени договори с ЕРП, са получили писмо, че ЕРП едностранно прекратява договорите си с тях, считано от 00.00 часа на 14 октомври, поради нормативните промени, пояснява Мая Бурова, енергиен експерт и консултант.

От „Енергопро“ посъветвали производителите на енергия да се насочат към свободния пазар. Борсовите посредници, които изкупуват и продават на свободния пазар, могат да включат тези производители едва от 1 декември, защото от първо до десето число се заявяват количества произведена енергия за следващия месец.

Така всички производители на енергия за собствени нужди 45 дена ще подават зелена енергия в мрежата, тя ще бъде закупена, но няма да им бъде платена.

„Това не е чиста печалба, това е спекула„, категорична е Мая Бурова.

Изводът: заради отпадането на изречение в закона едни хора ще останат без планиран доход, а други ще натрупат печалба.