електричество

КЕВР ще обсъди предложеното от „Булгаргаз“ поскъпване на природния газ за ноември

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди днес предложеното от „Булгаргаз“ поскъпване с 11,36 процента на природния газ за ноември, става известно от програмата на регулатора.

От 10:00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление от обществения доставчик от 11 октомври за утвърждаване на цена за ноември, по която да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

В доклада е записано, че „Булгаргаз“ предлага за утвърждаване цена на природния газ за ноември от 67,27 лева за мегаватчас (MWh) – без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

БТА припомня, че КЕВР утвърди цена на природния газ за октомври от 60,41 лева за MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.