Влошаване на стопанската конюнктура в България през октомври

През октомври 2023 г. стопанската конюнктура в страната се влоши спрямо предходния месец в резултат на отслабване на бизнес климата в промишлеността, строителството и търговията на дребно, при подобрение единствено в сектора на услугите.

Очакванията в промишления сектор и в строителството са за запазване на продажните цени непроменени през следващите три месеца, докато мениджърите в търговията на дребно и услугите предвиждат известно увеличение на цените.

Това показват резултати от последното проучване на Националния статистически институт (НСИ).

Общият показател на бизнес климата през октомври се понижи с 2,7 пункта до 22% от 24,7% през септември, но за пореден месец от началото на годината показателят на стопанската конюнктура все още се задържа стабилно над неговото дългосрочно осреднено ниво.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, се понижава през октомври с 1,7 до 23,5% от 25,2% месец по-рано, достигайки най-ниско ниво от март насам.

През октомври 2023 г. показателят „бизнес климат в строителството“ спад с 4,6 пункта до 20,1 пункта от 24,7%, докато съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се понижава със 7,5% до 27,7% от 35,2%.

Само съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства през октомври с 1,8 пункта до 15,1% от 13,3 на сто.