анализ

МФ: Бюджетният дефицит надхвърля 840 млн. лв. към края на септември

Бюджетният дефицит надхвърля 840 милиона лева към края на септември, сочат данните на Министерството на финансите. Това представлява половин процент от брутния вътрешен продукт.

Фискалният резерв е 11 350 000 000 лева.

Приходите в хазната към края на третото тримесечие са почти 47 637 000 000 лева, докато разходите превишават 48 милиарда лева. Вече са събрани над 70 % от очакваните постъпления, а са изхарчени над 65 на сто от заложеното в хазната.

По традиция в последните месеци на годината разходите стават по-големи. Очакването е, че дефицитът ще се разшири до заложените нива в държавния бюджет, който бе приет през юли. Фискалният резерв е 11,350 милиарда лева.

Дългът на подсектор „Централно управление“ към края на август 2023 г. възлиза на 37 250 000 000 лева, като бележи намаление с 2,9 млн. лв. спрямо края на юли 2023 г. Вътрешните задължения са 10 764 100 000 лева, а външните 26 485 900 000 млн. лева.