Декларация

НСИ: Българите очакват покачване на инфлацията през следващите 12 месеца

Потребителите в България са на мнение, че и през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, като и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца се засилват (повишение на балансовия показател с 3,8 пункта от 9,4 на 13,2). Това показват данни от наблюдението на потребителите през октомври, извършено от Националния статистически институт (НСИ).

Справка в данните на НСИ от юли показва, че и тогава потребителите са продължавали да смятат, че през последните 12 месеца има покачване на цените, но с по-слабо темпо в сравнение с оценките, регистрирани през април. Инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца обаче са били по-слабо изразени през юли, съобщи БТА.

Общият показател на доверие на потребителите през октомври 2023 г. нараства с 3,3 пункта в сравнение с юли, като при населението в градовете увеличението е 0,5 пункта, а при населението в селата – 9,8 пункта, оповести днес националната статистика. Справка в НСИ показва, че през юли 2023 г. показателят се е увеличил с 3,2 пункта спрямо априлското си равнище, което се е дължало изцяло на повишеното доверие сред градското населението.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца песимизмът нараства, като мненията на населението и от градовете, и от селата се изместват към по-негативните очаквания, сочат данните на НСИ за октомври. През юли прогнозите са били изместени към по-умерените мнения.

По данни за октомври мненията на потребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца и очакванията им за следващите дванадесет месеца остават позитивни спрямо предходната анкета.

Според оценките им се наблюдава известна положителна промяна в общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, в резултат на което балансовият показател се покачва с 6,9 пункта, сочат данни на НСИ за октомври. Очакванията на живеещите в селата са тази тенденция да продължи и през следващите дванадесет месеца за разлика от населението в градовете, което е малко по-негативно настроено в сравнение с три месеца по-рано.

Последната анкета регистрира леко влошаване на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, докато намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца са благоприятни.