Цените на производител в България с втория най-голям спад в ЕС на годишна база

Производствените цени в ЕС се понижиха силно през септември спрямо година по-рано, като спадът в България е втория най-голям в рамките на съюза, показват данни на европейската официална статистика Евростат. На месечна база цените обаче европейските цени на производител се повишават за втори пореден месец, като в нашата страна те отбелязаха едно от най-големите повишения.

Цените на производител се повишиха в ЕС с 0,6% спрямо август, когато нараснаха с 0,5 на сто, докато в рамките на еврозоната те се увеличиха с 0,5% след повишение с 0,7% месец по-рано.

В България производствените цени обаче нараснаха в рамките на месец с 2,1 на сто, като по-голямо повишение беше отчетено в Люксембург (с 28,5%) и Румъния (с 2,6%). Най-солиден спад на месечна база имаше при производствените цени през септември във Финландия (с 0,9%), Кипър и Полша (с по 0,3%) и Германия (с 0,2%).

Спрямо година по-рано производствените цени в ЕС спаднаха през септември с 11,2%, а в еврозоната – с 12,4%. Това представлява рекорден спад в рамките на Европа, показват данните на Евростат.

Понижението на цените на производител на годишна база се дължи най-вече рязко намаляване на енергийните цени (с 28,5% в ЕС и с 31,3% в еврозоната).

В България производствените цени се понижиха през септември спрямо същия месец на 2022 г. с 32%, като по-голям спад беше отчете единствено с Ирландия (с 38,9%). В същото време най-голям ръст на цените на производител беше отчетен в Люксембург (скок с 23,8%), Унгария (със 7,1%) и Словения (с 3,1%).