строителство

БТПП представя европейското проучване за бизнес очакванията за 2024 г.

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) ще представи европейското икономическо проучване за очакванията на европейския и българския бизнес за 2024 година.

Традиционното годишно икономическо проучване за очакванията на бизнеса в Европа и България се провежда и представя едновременно данните за икономическото доверие и среда в 25 европейски държави. Проучването изследва продажбите на вътрешния и външния пазар, инвестиционната активност, заетостта и бизнес климата.

Изследването включва и анализ на нагласите на българския бизнес и сравнението им в контекста на европейските тенденции.

Прави изводи и оценки на средата, предизвикателствата, проблемите и тенденциите в развитието на европейската икономика.

Българската търговско-промишлена палата е партньор в проучването на организацията на Европейските палати от 25 години.