Мета

Политическата реклама в платформите на МЕТА ще показва дали е създадена с AI

От Мета, компанията майка на Фейсбук и Инстаграм обявиха, че ще изискват политическите реклами на техните платформи да показват дали са създадени с помощта на изкуствен интелект.

Според изискването на Мета, когато потребителят отвори рекламата, трябва да има етикет, който показва използването на изкуствен интелект. Изискването влиза в сила от 1 януари и е валидно за целия свят.

Компаниите ще трябва да вмъкват цифров воден знак в своите реклами. Това има за цел да даде възможност на избирателите да разберат кой е създал рекламите и да  гарантират, че рекламите не могат да бъдат цифрово променени от друг, без това да е показано.

С разработването на нови програми става все по-лесно използването на аудио и видео изображения и допълнителната обработка на реалните изображения. Това прави възможно създаването на фалшиви видеоклипове . Когато са свързани със социалните медии, фалшиво представени събития могат да подведат и объркат хората  в огромен  мащаб.

Новата политика на Meтa ще обхваща всяка реклама, свързана със социален проблем, избори или политически  личности,  в която има реалистичен образ на човек или събитие, променени с помощта на изкуствен интелект. Ако технологията се използва само за преоразмеряване или  подчертаване  на изображението няма да се изисква каквото и да е обозначаване.

Според Мета, съдържание, което нарушава правилата, ще бъде премахвано.