Бюджетът на ДОО за 2024 г. е предвиден да достигне 24,343 млрд. лева

24,343 млрд. лева е предвидено да е бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година.

За пенсии е предвидено да се разходват 21,606 млрд. лева. „Вдовишката добавка“ от починал съпруг ще се увеличи от 1-ви юли догодина на 30 на сто, при сегашните 26,6%.

От 1-ви юли догодина минималната пенсия за стаж и възраст ще достигне 580,57 лева при 523,04 лева в момента. Това е индексация по швейцарското правило с 11 процента. 

В проекта на бюджет на ДОО не се предвижда увеличение на обезщетението за гледане на дете през втората година и то ще остане 780 лева.

Минималният осигурителен доход от 1-ви януари 2024 г. ще е равен на предвидената минимална заплата от 933 лева. Повишава се максималният осигурителен доход на 3750 лева, като спрямо сегашният му размер ръстът е от 350 лева. 

Предлага се работодателите да плащат обезщетението за болест за първите два дни болничен, като в момента те поемат първите три дни от боледуването.