Алуминият става стратегическа суровина от критично значение в ЕС

Съветът на ЕС и Европейският парламент постигнаха временно споразумение по акта за критичните суровини. Според него алуминият става стратегическа суровина от критично значение.

Общо 34 суровини в текста са определят като „критични“ и 17 като „стратегически“, сред последните са никел и природен графит.

В споразумението са заложени като цели извличането на суровините в ЕС да е 10 на сто, а преработката им – 40 на сто.

Същевременно е повишено тяхното рециклиране на поне 25 на сто от годишното им потребление.

Общата продължителност на издаването на разрешителни не трябва да надвишава 27 месеца за проектите за извличане на суровините и 15 за тяхната обработка и рециклиране.

Сега предстои страните членки на ЕС и Европарламентът официално да одобрят споразумението.