Пенсионните дружества искат увеличение на вноската в най-масовите УПФ

На организирана от Българската стопанска камара дискусия пенсионните дружества поискаха вноската в най-масовите универсални пенсионни фондове да се увеличи на 7 или 10 процента. В момента тя е пет процента.

В тези фондове задължително се осигуряват всички родени след 31-ви декември 1959 г. Средната натрупана сума в тези фондове е малко над 6100 лева на човек. В тях са осигурени 4 милиона души.

Участниците във форума се обединиха около виждането, че така нареченият тристълбов пенсионен модел в България е безалтернативен, но направиха редица предложения за промени, за да бъде усъвършенстван.

Президентът на Конфедерация на труда „Подкрепа“ Димитър Манолов:

„Искаме този модел, защото всички знаем, че е грешно да носим „всички яйца в една кошница““.

Вноската за частните фондове за втора пенсия трябваше още през 2017 г. да бъде повишена на 7 на сто, но това не беше направено, заяви председателят на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Евелина Милтенова:

„Колкото повече са високо вноските, толкова по-висока ще бъде и доходността върху тези вноски, защото има лихвени натрупвания. Колкото е по-висок дохода, кумулативно на изхода, когато човек се пенсионира, ще има по-голяма партида“.

Сега така наречената втора пенсия замества малко над 10 процента от заплатата, върху която човек се е осигурявал. Целта е при 40 години пълен стаж с редовни вноски тя да достигне 15-20%, от първия солидарен стълб пенсията да е около 45 на сто от заплатата, а приносът от третия доброволен стълб да е още 10%. Така доходът от пенсия ще бъде общо около 75 процента от заплатата.

На форума стана ясно, че сега България е с най-ниския брутен коефициент на заместване на дохода от пенсия в Европейския съюз – едва 36% при средно за Съюза 58%.