металургия

България е шеста в ЕС по производство и обработка на цветни метали

Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и „Аурубис България“ отбелязаха 60 години Ден на металурга и 65 години от създаването на медодобивния завод в Средногорието, днес „Аурубис“. На събитието в София присъстваха министър-председателят акад. Николай Денков, министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов, министърът на околната среда и водите Юлиан Попов, проф. д-р Георги Ангелов – заместник-министър на иновациите и растежа, Ива Петрова – заместник-министър на енергетиката, водещите компании в сектора, представители на професионалната и академична общност.

„Металургията осигурява материалите, които са в основата на развитието на България като високотехнологична база“ подчерта министър-председателят акад. Николай Денков по време на събитието. Той посочи сектора като добър пример за успешно взаимодействие между бизнеса, академичните среди и ангажираността със социални проекти. „Имаме необходимата експертиза и страната ни е основен доставчик на ключови суровини за Европа. България може да създава технологии, които ще са изключително важни за Европа през следващите години“, добави министър Богдан Богданов.

Никола Рангелов, председател на БАМИ, подчерта значението на сектора за икономиката на страната. България е шестa в ЕС в производството и обработката на цветни метали, като осигурява 14% от европейското производство на мед, 8% на олово и 4% на цинк. Страната ни произвежда и изнася над 1 млн. тона валцувани черни метали. Металургичният сектор осигурява 11% от стоковия експорт на България – над 10 млрд. лв. по данни за 2022 г. Добавената стойност на един зает в металургията е от 2 до 3 пъти по-висока от средната в преработващата промишленост.

„Металите са в основата на прехода към устойчивост и нисковъглеродна икономика“, отбеляза Тим Курт, изпълнителен директор на „Аурубис България“. Компанията е водещ производител на рафинирана мед, като предстои разширяване на капацитета за производството й в завода на „Аурубис“ до Пирдоп от 230 до 340 хиляди тона на година – инвестиция на стойност 240 млн. лв.

На събитието бяха отличени и академичните постижения на студенти от Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) и Техническия университет (ТУ).