безработни

Нарастване на нивото на регистрираната безработица през октомври до 5,5%

Равнището на регистрираната безработица в страната през октомври е 5,5 процента, като се наблюдава увеличение от 0,2 процентни пункта спрямо септември, съобщават от Агенцията по заетостта.

Регистрираните в бюрата по труда в края на месеца са близо 156 хиляди, като с нови регистрации са над 28 хиляди или с близо 6 хиляди повече от предходния месец, и с 2800 повече спрямо октомври 2022 година.

От Агенцията по заетостта отчитат, че започналите работа през месеца са над 13 хиляди, най-много в преработващата промишленост (21,4% от общия брой) и в търговията (дял от 14%). 

Най-търсените от бизнеса професии са тези на преподаватели; машинни оператори; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта.