ЕС

ЕП прие позиция за по-лесни и удобни ремонти на потребителски стоки

Европейският парламент прие с огромно мнозинство позицията си за засиленото „право на поправка“ за потребителите. То има за цел да насърчи по-устойчивото потребление чрез улесняване на ремонта на повредени стоки, намаляване на отпадъците и подпомагане на услугите за поправка.

В рамките на законния гаранционен срок от продавачите ще се изисква да отдават предпочитание на ремонта, ако той е по-евтин или равен като разход на замяната с нова стока.

Изключение ще се прави, само ако ремонтът е невъзможен или неудобен за потребителя. Евродепутатите също така предлагат удължаване на гаранцията с една година след поправката на уреда. Потребителите ще имат право да изискват ремонт на стоки като перални машини, прахосмукачки, смартфони и велосипеди след изтичане на гаранцията.

За да направят ремонтите по-привлекателни за потребителите, членовете на Европарламента искат производителите да предлагат заместващи устройства за ползване в периода на ремонта. Ако дадена стока не може да бъде поправена, може да се предложи друга, преминала обновяване.

Според позицията на парламента, независимите сервизи, предприятията, извършващи обновяване на стоки и крайните потребители ще имат достъп до всички резервни части, до информация за ремонта и до инструменти на разумна цена. Национални онлайн платформи ще помагат на потребителите лесно да намират сервизи и продавачи на стоки, преминали обновяване, близо до тях. Евродепутатите предлагат още потребителите да получават ваучери и други финансови стимули чрез национални фондове за ремонт.

След като Съветът приеме своята позиция утре, преговорите с Европарламента ще могат да започнат, като първата среща е насрочена за 7 декември.