ЕЦБ

ЕЦБ: Пазарът на търговски имоти може да продължи да изпитва затруднения с години

Пазарът на търговски недвижими имоти в еврозоната може да продължи да се мъчи с години, което представлява заплаха за банките и инвеститорите, които го финансират, посочи Европейската централна банка в последния си доклад „Преглед на финансовата стабилност“.

Икономическата слабост и високите лихвени проценти понижиха цените на недвижимите имоти през последната година, намалявайки рентабилността на фирмите за недвижими имоти и дори поставяйки под въпрос бизнес модела на пазара на търговски имоти, отбелязва Ройтерс.

Докладът на ЕЦБ, който разглежда заплахите за финансовата стабилност, подчертава повишената загриженост относно бума на имотите, който сега се разпада в страни като Германия и Швеция.

Секторът обаче не е достатъчно голям, за да доведе до системен риск за кредиторите, но може да увеличи сътресенията във финансовата система и да повлияе значително на финансовите фирми – от инвестиционни фондове до застрахователни компании, които като цяло са известни като „сенчесто банкиране“.

„Въпреки че сравнително ограниченият размер на банковите портфейли от търговски недвижими имоти предполага, че е малко вероятно те сами по себе си да доведат до системна криза, те биха могли да изиграят значителна усилваща роля в случай на по-широк пазарен стрес“, предупреди ЕЦБ в последния си доклад за финансова стабилност.

Жилищните ипотеки съставляват около 30% от банковите заеми, докато търговските недвижими имоти представляват около 10%.

„Отрицателен резултат обаче би довел до големи загуби в други части на финансовата система, които са значително изложени на пазара на търговски имоти, като инвестиционни фондове и застрахователи“, добавя централната банка.

ЕЦБ представи своя доклад в момент, когато се появиха дълбоки пукнатини на пазара на имоти в най-голямата икономика в еврозоната – Германия. Внезапното обръщане на лихвените проценти (рязкото им повишаване) принуди някои строителни предприемачи да изпаднат в  неплатежоспособност и да бъдат отложени сделки и строителство на обекти. Така например, строителството на една от най-високите сгради в Германия внезапно спря по средата, след като предприемачът спря да плаща на своя строител.

Сделките с търговски имоти са намалели с 47% през първата половина на 2023 г. в сравнение със същия период на предходната година. Това затруднява да се определи с колко са спаднали цените, но най-големите котирани наемодатели в единния блок търгуват с отстъпка от над 30% спрямо нетната стойност на активите, което е най-голямата такава отстъпка от 2008 г. насам, посочва ЕЦБ.

Централната банка отбелязва, че извадка от банкови заеми за фирми за недвижими имоти предполага, че скорошното увеличение на разходите за финансиране може да доведе до удвояване на дела на заемите, отпуснати на губещи фирми, като той достигне 26 на сто.

Ако по-затегнати и по-строги условия на финансиране се запазят в продължение на две години, както пазарите очакват, и от фирмите се изисква да револвират всички падежиращи заеми, този брой ще нарасне до 30%.

„Има значителни уязвимости в този тип кредитен портфейл, особено като се има предвид, че се очаква както по-високите разходи за финансиране, така и намалената доходност да продължат в продължение на няколко години“, съобщава ЕЦБ и предупреждава:

„Бизнес моделите, създадени въз основа на рентабилността преди коронавирусната пандемия и на ниски лихви за продължителен период, могат да станат нежизнеспособни в средносрочен план“.