БНБ

През октомври банковите депозити на домакинствата нарастват с 10,3%, а кредитите с 14,3%

През октомври 2023 г. се запазва тенденцията на по-бързо нарастване на банковите кредити за домакинствата (с 14,3%) спрямо растежа на депозитите (с 10,3% спрямо година по-рано), показват данни на Българската народна банка (БНБ).

В края на октомври депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 122,667 млрд. лева (65,6% от БВП), като годишното им увеличение е с 9,1% след растеж с 9,4% през септември 2023 г.

Депозитите на нефинансовите предприятия през октомври са в размер на 42,498 млрд. лева (22,7% от БВП), нараствайки на годишна база с 8,4% след тяхно повишение с 8,8% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия намаляват с 5,5% на годишна база след понижение с 5,6% през деветия месец на 2023 г., достигайки 3,213 млрд. лева (1,7% от БВП).

В края на октомври депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 76,957 млрд. лева (41,2% от БВП), като се повишават на годишна база с 10,3% след растеж с 10,5% през септември 2023 г.

В същото време кредитите за неправителствения сектор през десетия месец на 2023 г. са в размер на 88,338 млрд. лева (47,3% от БВП), като нарастват на годишна база с 11,5% след повишение с 11,3% през септември.

Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават през октомври със 7,3% на годишна база след повишение със 7,1% месец по-рано, като достигат 43,538 млрд. лева (23,3% от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД през октомври 2023 г. пък са в размер на 37,413 млрд. лева (20% от БВП), като спрямо същия месец на 2022 г. те се увеличават с 14,3% след повишение с 14% през септември. През октомври тази година жилищните кредити са за 19,078 млрд. лева и нарастват на годишна база с 19,2% (при годишно увеличение с 18,8% през септември), докато потребителските кредити през десетия месец на 2023 г. възлизат на 16,658 млрд. лева и са с 10,7% над нивата от октомври 2022 г. след тяхно повишение с 10,5% през септември 2023 г.

През октомври тази година кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 7,387 млрд. лева (4% от БВП), нараствайки на годишна база с 25,4% след тяхно повишение със същия процент и през септември 2023 г.