ВЕИ

Първата енергийна общност в България набира участници

Набират се участници в първата в България енергийна общност, която ще бъде сформирана в Габрово. Вече има желаещи, които са направили вноските си за участие. Те са физически лица. Енергийната общност включва партньорство между общината, физически и юридически лица и малки и средни предприятия. Стойността на инвестицията за изграждане на възобновяеми енергийни източници е 180 000 лв., а местоположението на инсталацията ще бъде на регионалното депо за неопасни отпадъци.

Поканата за участие е насочена предимно към физическите лица, посочи пред БНР Тодор Попов от Община Габрово. До момента 4 лица са внесли суми и са подписали споразумение за включване към енергийната общност. Финансовото участие може да бъде в размер не по-малко от 500 лв. и не повече от 5000 лв. По думите му интересът е доста голям.

„Това е едно начинание, което е различно и уникално по рода си засега. Тази предпазливост и необходимост от информация е обяснима и разбираема“, коментира той.

Депото за отпадъци ще потребява прогнозно около половината от произведената енергия. Идеята е останалата енергия да се ползва от други общински обекти, като например детски градини, спортна зала или съоръжения, посочи Попов.

Крайният срок за включване е до края на януари, като кандидатстването е разделено на 2 етапа.

Според Павлин Стоянов – юрист и част от авторския екип на „Климатека“, неизвестните идват от това, че директивите все още не са имплементирани както трябва:

„А именно – да се уреди в детайл и конкретика това как трябва да изглежда една общност, как да се организира и какво да прави. Директивите дават общи насоки. Похвално е, че Община Габрово се опитва да използва този модел по някакъв начин, по който те го разбират. Но дали това е енергийна общност такава, каквато след половин или една година, когато законодателството се промени, ще бъде регламентирано като енергийна общност или ще е просто един много хубав инвестиционен проект за гражданите заедно с общината, в момента не можем да кажем“.

В бъдеще енергийната общност не трябва да използват търговци на електрическа енергия, а да са самостоятелен участник на електроенергийния пазар, уточни Стоянов. По думите му това към момента не е уредено в законодателството. Той добави, че тези общности ще имат някакъв вид привилегии или специално третиране.

„Необходимо е да се позволи, има някаква форма на позволение в закона и сега, но тези общности да могат да изградят и своя електрическа мрежа за потребителите си, за да може да бъдат по-ефективни. Това е скъпо, затова и участието на повече граждани и външно финансиране би трябвало да смекчи времето от това общината само да вложи такава инвестиция“, обясни Павлин Стоянов.