Мета

Компанията Meta е изправена пред потребителски оплаквания в ЕС

Европейската организация на потребителите (BEUC) обяви в четвъртък, че е подала жалба срещу технологичния гигант Meta Platforms относно информацията, която компанията изисква от своите потребители да споделят, за да плащат за освободените от реклама варианти на социалните платформи Facebook и Instagram.

„Много потребители вероятно смятат, че като изберат платения абонамент, както е представен, те получават опция за поверителност, включваща по-малко проследяване и профилиране. Всъщност е вероятно да продължават да събират и използват личните данни на потребителите, но за цели, различни от рекламните“, се посочва в изявление на BEUC.

„Meta предоставя подвеждаща и непълна информация на потребителите, което не им позволява да направят информиран избор“, се казва още в жалбата на BEUC.

Жалбата е подадена в Австрия от името на няколко потребителски групи от целия Европейски съюз.