газопровод

Всички дейности по междусистемната газова връзка между България и Сърбия са приключили

Всички дейности по междусистемната газова връзка между България и Сърбия са приключили, което ще позволи по-безопасно и по-стабилно снабдяване с газ от различни източници, особено от Азербайджан. Това заяви министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович, докато инспектираше този стратегически важен проект за Белград. 

„Газопроводът Сърбия – България е първият голям енергиен проект, който беше завършен в срок, за 12 месеца. Само преди една година започнахме работата и за 12 месеца всеотдайна работа бяха изградени 109 километра нов газопровод, четири измервателни и регулиращи станции в Пирот, Цариброд, Бела Паланка и Ниш, както и една голяма станция в Трупале. Очаквам до края на седмицата газопроводът да бъде пуснат в пробна експлоатация“, каза министърът. 

Пускането на газопровода ще стане на официална церемония, на която ще присъстват президентите на България и Азербайджан. В Белград придават особено значение на тези визити, защото те ще послужат за укрепването на двустранните отношения, както и на връзките на двете балкански държави с Баку.