ВЕИ

ЕС се споразумя да добави ядрените и устойчивите горива към стратегическите зелени технологии

Правителствата на ЕС се споразумяха в четвъртък, че ядрените и устойчивите горива трябва да бъдат добавени към списъка на стратегическите технологии с „нетна нула“ (нулеви вредни емисии или т.нар. въглеродна неутралност), които Европейският съюз трябва да насърчава, за да може индустрията на Европа да се конкурира с тези на Китай и САЩ, съобщава Ройтерс.

Единният блок планира да си постави цел до 2030 г. да произведе най-малко 40% от продуктите, от които се нуждае, за да намали емисиите на парникови газове. Тези продукти включват оборудване за слънчева и вятърна енергия, термопомпи и горивни клетки.

В тази връзка министри от 27-те членки на ЕС се съгласиха на среща в Брюксел да включат ядрената енергия и „устойчивите алтернативни горива“ като стратегически технологии.

И двете технологии са противоречиви, предвид съпротивата на някои членове на ЕС срещу ядрената енергия, докато алтернативните горива биха могли да включват т.нар. „електронни горива“ (e-fuels), за които Германия си осигури изключение от законодателните мерки на ЕС за прекратяване на продажбите на автомобили с емисии на въглероден диоксид (CO2) от 2035 г.

По-чиста алтернатива на конвенционалните изкопаеми горива, устойчивите горива предлагат енергия от зелени и възобновяеми източници като слънчева или вятърна енергия, биомаса, битови отпадъци, промишлен скрап и др. Устойчивите горива се наричат още алтернативни горива, но не всички алтернативни горива са устойчиви.

Законът за нетната нулева промишленост (NZIA), обсъден от министрите на ЕС, е в центъра на стремежа на съюз да гарантира, че не само е лидер в намаляването на емисиите на парникови газове, но също така е и производствена база за чисти технологии.

Законът предлага рационализиране на издаването на разрешителни, ограничаване до 18 месеца на процеса, който може да отнеме много години, и изискване ЕС да определи единни точки за контакт за организаторите на производствените проекти.

Публичните органи, провеждащи търгове, ще трябва да възлагат договори за технологии с нулево нетно потребление въз основа не само на цената, но и на критериите за устойчивост и на стремежа да се гарантира, че всеки един източник не доставя повече от 65% от търсенето в ЕС.

За редица продукти, по-специално слънчеви панели, китайските доставки са над това ниво, отбелязва Ройтерс.

Окончателният законопроект, който може да влезе в сила следващата година, ще последва преговорите между Европейската комисия и представители на Европейския парламент.

Европарламентът подкрепя добавянето на ядрените технологии. Евродепутатите също така искат да включат компоненти, материали и машини за производство на технологии с въглеродна неутралност и да съкратят процеса на издаване на разрешителни до максимум 12 месеца.