ЕЦБ

ЕЦБ задържа основните лихвени проценти

Европейската централна банка (ЕЦБ) запази непроменени трите основни лихвени процента, съобщиха от Франкфурт. 

Според новите прогнози на ЕЦБ инфлацията в еврозоната ще намалява плавно през следващата година и през 2025 г. да се доближи до равнището от 2%, каквото е целевото ѝ равнище в средносрочен план. 

По-рано Централната банка на Англия също задържа лихвите на досегашното им ниво.