„Ти Би Ай Банк“ получи инвестиционен кредитен рейтинг от „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“

„Ти Би Ай Банк“ (TBI Bank) получи инвестиционен кредитен рейтинг от „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ – дългосрочен рейтинг на финансова сила „BBB-“ със „стабилна“ перспектива и краткосрочен рейтинг „A-3“, съобщиха от банката. 

Въз основа на анализа на БАКР, „Ти Би Ай Банк“ демонстрира стабилно финансово състояние, динамични темпове на растеж на привлечените средства и активи, които рефлектират върху устойчивия ръст на печалбата. Агенцията също така подчертава открояващите се показатели за рентабилност и възвръщаемост на капитала и активите и доброто качество на кредитния портфейл, както и поддържането на стабилни нива на капиталова адекватност и ликвидност. Рейтингът също така показва, че банката се утвърждава като една от водещите финансови институции, предоставящи високотехнологични и иновативни финансови решения, пише в съобщението. 

„Този кредитен рейтинг е отражение на рентабилността и перспективата за стабилен растеж на TBI Bank, както и пореден повод за гордост от работата на екипа ни. Дава увереност упорито да преследваме целите си и успешно да преодоляваме свързаните с тях предизвикателства“, казва Валентин Гълъбов, председател на УС в „Ти Би Ай Банк“.

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ АД е учредена през 2002 г. в София. През 2021 година БАКР беше придобита от швейцарски частен инвеститор – компанията Aletheia Investment Ltd.