Приключи интегрирането на нов софтуер в платформата Vinetki.bg

Приключи интегрирането на нов софтуер в платформата Vinetki.bg, съобщава „Интелигентни трафик системи“ АД. Платформата предлага  допълнителни услуги на водачите като онлайн застраховка „Гражданска отговорност“, проверка и заплащане на нарушения свързани с ползването на платената пътна мрежа.

Купуване на винетка онлайн става в две стъпки. Въвеждат се вида и данните на превозното средство, желаните начална дата и период на валидност на винетката, както и имейл за изпращане на електронна разписка за закупената винетка. Има и възможност за проверка на въведените данни преди потвърждаване на плащането. Системата напомня за изтичащ период на валидност на винетката, а проверката й за валидност, става само с въвеждане на номер и държава на регистрация на автомобила.