Новостите при кандидатстване в 13-ата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд ще бъдат представени на уебинар

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към Министерството на иновациите и растежа стартира приемането на проектни предложения в рамките на 13-ата конкурсна сесия на Национален иновационен фонд (НИФ). Това съобщиха от ИАНМСП.

Сесията по приемането на предложения ще бъде отворена от 18.07.2022 г. до 17:00ч. на 18.08.2022 г., като ще се кандидатства по електронен път чрез Система за управление на националните инвестиции (СУНИ) на адрес: https://enims.egov.bg/

За да бъдат представени всички новости около кандидатстването, ИАНМСП организира уебинар утре, 15 юли, от 10:00 часа, по време на който ще бъде дадена подробна информация относно процедурата. Участието е безплатно и достъпно чрез кратка регистрация тук: https://forms.gle/68fmXuSCfXn63SdX7

Финансирането е в общ размер на приблизително 5,5 млн. лв., като максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 500 000 лв. Интензитетът на помощта ще бъде до 80 на сто от допустимите разходи по проект. Минималната продължителност на всеки проект е 6 месеца, а максималната – 18 месеца.

Предложенията следва да попадат в една от четирите тематични области: Информатика и ИКТ; Мехатроника и чисти технологии; Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Всички правила, документи и информация относно 13-ата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд ще откриете тук: https://www.sme.government.bg/?p=58328