АНА-МПА: Гърция успешно приключи повторното отваряне на емисия 25-годишни облигации

Днес Гърция успешно завърши аукцион за повторно отваряне на 25-годишни облигации, като офертите надхвърлят 1,2 милиарда евро, шест пъти повече от поисканата сума от 200 милиона, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Органът за управление на публичния дълг обяви, че възвръщаемостта на емисията е определена на 3,99% спрямо 3,56% на предишния аукцион през май 2022 г. Облигациите с падеж 30 януари 2042 г. са емитирани през 2017 г. с купон от 4,2%. Повторното отваряне на облигацииите беше направено, за да се задоволи инвестиционното търсене и да се улесни работата на вторичния пазар на облигации. В аукциона участваха само първични дилъри. Датата за уреждане е сряда, 28 юни.

източник: БТА