С близо 30% нарастват разходите за пенсии към май в сравнение със същия период на 2022 г.

Към 31 май 2023 г. общият размер на отчетените приходи е 4 млрд. 482,6 млн. лв. Постъпилите приходи са с 619,4 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г.

Общо отчетените разходи възлизат на 8 млрд. 460,5 млн. лв., което е с 1 млрд. 663,1 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 7 млрд. 546,1 млн. лв. Те са с 1 млрд. 710,3 млн. лв. или с 29,3% повече спрямо същия период на 2022 г.

Броят на пенсионерите за май 2023 г. е със 7 012 лица по-малък в сравнение със същия период на 2022 г.

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за май т.г. е 736,31 лв. Той е по-нисък от този за април с 39,58 лв. (5,1%), което се дължи на изплатената в предходния месец т.нар. „великденска добавка“. В сравнение със същия месец на 2022 г. средният размер е по-висок със 124,69 лв. (20,4%).