Световното финансово богатство е намаляло за първи път от 2008 г.

Общата стойност на световното финансово богатство през 2022 г се е свила за първи път от 15 години., намалявайки с 4 на сто, до 255 трилиона долара. Причини за намалението се явяват инфлацията, повишенията на лихвените проценти и слабото представяне на фондовите пазари на фона на геополитическа несигурност, предизвикана от войната в Украйна. Това пише в най-новия годишен доклад на консултантска фирма „Бостън кансълтинг груп“ (Boston Consulting Group – BCG), посветен на глобалното богатство, съобщават от компанията на официалната й страница.

Спадът обаче вероятно ще бъде краткотраен, като през 2023 г. се очаква световното богатство да се възстанови с 5 на сто – до 267 трилиона долара.

Все пак през миналата година е имало и позитивни сигнали, като увеличението с 6,2 на сто на стойността на собствените средства и депозитите. Стойността на така наречените реални активи, включващи недвижими имоти, творби на изкуството и др., също се е повишила – с 5,5 на сто, достигайки паричен еквивалент от 261 трилиона долара.

Сумарното изражение на финансовите и реалните активи, т.е. абсолютно световно богатство, е нараснало с 1 на сто през 2022 г. спрямо 2021 г., достигайки 516 трилиона долара, съобщават още експертите.

„Този първи спад на глобалния пазар на финансово богатство след кризата от 2008 г. дойде след 10-процентовото увеличение през 2021 г., което бе едно от най-значителните от над едно десетилетие“, каза Майкъл Калих, управляващ директор в „Бостън кансълтинг груп“ и съавтор на доклада.  

„Очакваме, че подобряващите се макроикономически перспективи и възстановяването на капиталовите пазари ще доведат до връщане към растеж на финансовото богатство още през 2023 г. Нашата петгодишна прогноза за среден годишен темп на растеж до 2027 г. остава на здравословно ниво от 5,3 на сто“, коментира данните Калих.

Според заключенията от доклада през миналата година финансовото богатство е продължило да расте в Азиатско-тихоокеанския регион, Близкия изток, Африка и Латинска Америка, но е намаляло в Северна Америка и Европа.

Швейцария е останала изключително привлекателен център за управление на богатството и финансов център, но се очаква да бъде изпреварена от Хонконг до края на 2025 година.

Хонконг е постигнал най-висок темп на растеж на финансовите активи под управление (AuM) сред водещите центрове през последните пет години, с общ сложен годишен темп на растеж от 13 на сто.

Въпреки това той е изправен пред силна конкуренция от страна на Сингапур, който все повече се възприема като „безопасна врата“ към Азиатско-тихоокеанския регион.

Друг добре представил се център през 2022 г. са били Обединените арабски емирства, които са успели да привлекат активи от различни региони, включително Азиатско-тихоокеанския регион и Източна Европа. Очаква се финансовото богатство в ОАЕ да продължи да расте през следващите пет години със среден годишен темп от 10 на сто. БТА