КЕВР утвърди с 8 процента по-ниска цена на природния газ за юли спрямо юни

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди днес цена на природния газ за юли от 60,58 лева за мегаватчас (MWh) – без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщиха от регулатора. На тази цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

БТА припомня, че КЕВР утвърди цена на природния газ за юни от 65,82 лева за мегаватчас, което означава, че утвърдената цена за този месец от 60,58 лв./MWh е с 8 процента по-ниска.

Общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от два различни източника за доставка, посочват от регулатора. В ценовия микс за юли е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора България-Гърция, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 72,2 процента от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво. След организиране на тръжна процедура „Булгаргаз“ е сключил за юли един договор за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговец от региона, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за юли – към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

По време на откритото заседание по темата, което се проведе на 28 юни, председателят на КЕВР Иван Иванов каза, че това показва полезността на договора, който България има с Азербайджан. „Това служи буквално като котва за цената, тъй като тя не зависи от ТТФ (TTF – газовия хъб в Нидерландия – бел. ред.)“, заяви Иван Иванов.

Миксът, който се получава от азерския доставчик на природен газ и от другия, позволява да се оптимизира увеличението в цената и затова повишението спрямо заявлението от 12 юни не е 19 на сто, а само 4 процента, обясни в четвъртък изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Деница Златева. БТА