95% от европейските банки с по-добри от прогнозите отчети за второто тримесечие

Приблизително 95% от европейските банки, които вече представиха финансовите си резултатите за второто тримесечие, са  отчели печалби, които са надминали пазарните прогнози, показват изчисления на анализатори на Morgan Stanley, публикувани в сряда. По-добрите банкови печалби се приписват на по-високия нетен доход от лихви и заделени по-ниски провизии за лоши кредити.

Някои от банките, в т. ч. HSBC, BBVA и Barclays, обявиха и ново обратно изкупуване на собствени акции.

Анализаторите отбелязват, че досега всички банки в еврозоната са надхвърлили очакванията за нетен доход от лихви – мярка за разликите между лихвите, които банките получават по заеми и плащат по депозитите на вложителите. Този основен източник на приходи беше намален през последните 15 години поради много ниските лихвени проценти, но агресивните политики на централните банки, включително на ЕЦБ, даде тласък на банковите инвеститори.

Анализатори на Jefferies Group пък казаха, че нетният лихвен доход на банките, особено в Южна Европа, е бил подпомогнат от сравнително ниските т.нар. „депозитна бета“ – процентът на промените в пазарните лихви, които банките прехвърлят на своите вложители. „Депозитните бета“ измерват чувствителността на цената на депозита на банка към промените в краткосрочния лихвен процент. Така например,  депозитна бета от 0,4 процентни пункта означава, че банката повишава средната си лихва по депозитите с 40 базисни пункта при увеличение със 100 базисни пункта на краткосрочния лихвен процент.

Банките в еврозоната имаха ниво на депозитна бета от 14% през юни спрямо 13% през май, според изчисления на Jefferies въз основа на данни на ЕЦБ, но тези нива са много по-високи във Франция (23%) и Германия (14%), отколкото в Италия (9%), Испания (6%) и Португалия (7%).

Това помага на банките да надминат прогнозите за нетния лихвен доход особено в Южна Европа, където лихвите по депозитите остават особено ниски в сравнение с историческите стандарти, отбелязват от Jefferies.

Оценките на Jefferies показват, че през юни приходите от лихви на банките по заемите са нараснали повече от разходите за лихви по депозити в повечето европейски страни с изключение на Германия.