газ тръби

ЕК одобри 16 млн. евро за разширяване на газохранилището в Чирен

Европейската комисия одобри предоставянето на 16 млн. евро за разширяването на газохранилището на „Булгартрансгаз“ в Чирен. Парите се отпускат съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, съобщиха от Еврокомисията.

„Булгартрансгаз“ ще инвестира около 285 млн. евро за разширяване на капацитета на газохранилището в Чирен. В момента това е единственото съоръжение за съхранение на природен газ в България. Очаква се капацитетът за съхранение да нарасне от 550 млн. на 1 млрд. кубични метра. Ще бъде увеличен и капацитетът за изтегляне и подаване на природен газ в мрежата.

България уведоми Комисията за плановете си да подкрепи инвестицията на „Булгартрансгаз“ с 9-годишна публична гаранция по заема за финансиране на мярката в размер на 16 млн. евро. Целта е да се гарантира сигурността на доставките на газ, да се засили конкуренцията на пазара на газ, включително благодарение на по-голямата интеграция на съоръжението към мрежата, и да се насърчи търговията с газ в региона.