За какво харчи най-много българинът

Какво показва статистиката за парите ни? И през второто тримесечие на тази година разходите изпреварват като ръст приходите ни. По данни на официалната статистика в периода от април до юни общият среден доход за тримесечието е 2 668 лева на човек. Това е увеличение с 20,9 процента спрямо същия период на предишната година. Колкото до разходите – пак на база на тези три месеца, те са 2379 лева на човек от домакинството. Увеличението тук е с над 21 процента спрямо този период на 2022 г. Най-голям дял от разходите е за храна – 31 процента. Следват разходите за жилище – 16,4 на сто, за данъци и осигуровки даваме 14,7%, а за транспорт и съобщения – 11,6 на сто от доходите си.

Нова телевизия