sunset

Германия е на път да пропусне целите си относно въглеродните емисии

Германия е на път да пропусне целите за драстично намаляване на въглеродните емисии през следващите десетилетия, твърдят правителствени експерти и доклад на Федералната агенция за околната среда.

До 2030 година най-голямата икономика в Европа трябва да намали емисиите с две трети спрямо равнището от 1990-та. До миналата година нивата на въглероден диоксид вече бяха намалени с 40 на сто, но според експертите това не е достатъчно. Напротив – твърде вероятно е, въпреки политическите ангажименти, Германия да не постигне „въглеродна неутралност“ до 2045 година.

Най-голямо изоставане в екологичните мерки авторите на доклада регистрират в секторите транспорт и строителство.