газ тръби

КЕВР ще обсъди поевтиняването с 0,67% на газа за септември

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди днес предложеното от „Булгаргаз“ поевтиняване с 0,67 процента на природния газ за септември, става известно от програмата на регулатора.

От 10:20 ч. в сградата на КЕВР ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление от обществения доставчик от 10 август за утвърждаване на цена за септември, по която да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

В доклада е записано, че „Булгаргаз“ предлага за утвърждаване цена на природния газ за септември от 59,27 лева за мегаватчас (MWh) – без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

КЕВР утвърди цена на природния газ за август от 59,67 лева за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.