Прогнози: БВП на Германия ще се свие с 0,5%

Нов доклад очаква 2,58 милиона безработни и повишаване равнището на безработица до 5,5%.

Спад на реалния брутен вътрешен продукт (БВП) на Германия с до 0,5% за 2023 г. прогнозира Институтът за германска икономика (IW). До това може да се стгине заради високите лихвени проценти, завишените цени на енергията и слабия износ, които парализират германската икономика.

В нов доклад институтът изтъква, че типичната за германската икономика ориентация към световните пазари и високият дял на износа страдат под натиска на геополитически сътресения като войната в Украйна и напрежението с Китай.

Както високият дял на промишлеността на страната спрямо международните стандарти, така и енергоемките ѝ отрасли означават, че тя също така понася тежестта на съществуващите рискове по веригата на доставки и шоковете в разходите в по-голяма степен, отколкото други страни.

В същото време във вътрешен план Германия страда от висока инфлация и частно потребление, което забавя икономиката, смята институтът.

Поради това нивото на икономическото производство в края на 2023 г. ще бъде около това от края на 2019 г., прогнозират експертите. За третото и четвъртото тримесечие на 2023 г. те прогнозират, че икономическото производство ще намалее.

Средно за 2023 г. институтът очаква 2,58 милиона безработни, което е със 160 000 души повече от предходната година. Това ще доведе до повишаване на равнището на безработица до 5,5%. Не се прогнозират големи съкращения, но вече безработните ще изпитват по-големи трудности при намирането на нова работа.

Експертите прогнозират, че през 2023 г. инфлацията ще бъде съвсем малко под нивото от предходната година – 6,5%.