ЕК: Търговията на ЕС със селскостопански храни се е възстановила през май 2023 г.

След като търговията със селскостопански храни в ЕС се забави през април, тя се възстанови през май с увеличение както на вноса, така и на износа. По-голямото нарастване на износа в сравнение с вноса позволи излишъкът на хранително-вкусовата промишленост на ЕС да нарасне с 2 процента на месечна база през май, достигайки плюс от 5,2 милиарда евро. Това са основните констатации от последния месечен доклад за търговията с селскостопански храни, публикуван от Европейската комисия.

Износът на селскостопански храни от ЕС се е покачил с 8 на сто на месечна база през май 2023 г., достигайки 19,4 милиарда евро – същата сума като през май 2022 г. Износът от януари до май 2023 г. възлиза общо на 95,7 милиарда евро, което е с 8 на сто повече от съответния период през 2022 г.

Износът се е увеличил през май в повечето продуктови категории в сравнение с предходния месец. От януари до май 2023 г. най-голямото увеличение на кумулативния износ е регистрирано за заготовки от плодове и зеленчуци, които са нараснали с 974 милиона евро (ръст от 25 на сто в сравнение с 2022 г.), захарни изделия и шоколад – с 645 милиона евро (ръст от 18 на сто), и заготовки от зърно и мелничарски продукти – с 1,3 милиарда евро (ръст от 15 на сто).

Въпреки че повечето от тези увеличения могат да се отдадат на по-високите експортни цени, за разлика от промените в обема, растителните масла, маслодайните семена и протеиновите култури и зърнените култури се открояват с нарастване на обема на износа съответно с 40, 23 и 16 процента.

Вносът на ЕС също е нараснал през май и се равнява на 14,3 милиарда евро, което е ръст от 10 на сто на месечна база. Той е останал с 8 на сто под нивото си през май 2022 г., тъй като единичните стойности на вноса на селскостопански храни са намалели през годината. От началото на 2023 г. общият внос остава с 3 на сто по-висок от същия период на 2022 г.

Вносът на зърнени култури се е увеличил с 1,7 милиарда евро от януари до май 2023 г. или нарастване на обемите с 48 процента. Вносът на захар почти се е удвоил. Вносът на тютюн се е увеличил с 53 процента. Вносът на растителни масла е намаляк както като стойност, така и по обем, подобно на смесените храни. Вносът на маргарин и други масла и мазнини е намалял с 16 процента, но основно поради по-ниските цени на вноса.

Първите три държави на произход за вноса на селскостопански храни от ЕС между януари и май са Бразилия, Великобритания и Украйна. Вносът от Украйна се е увеличил в сравнение с 2022 г., докато вносът от Аржентина и Русия е намалял.