Богдан Богданов

Новото ръководство на ДКК е oфициално вписано в Търговския регистър

От днес влиза в сила решението за намаляване на възнагражденията на членовете на органите за управление и контрол на публичните предприятия и ограничаване на представителните разходи

На 31.08.2023 г. новият Съвет на директорите на Държавната консолидационна компания (ДКК) е официално вписан в Търговския регистър и от днес започва изпълнение на програмата, заложена от Министерството на икономиката и индустрията, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката и индустрията.

Новият експертен състав включва Иван Зангочев – изпълнителен директор и член на борда, Елена Болтаджиева – председател на борда, и членове на борда – Десислава Чалъмова, Венелин Шъков и Николай Желязков.

В рамките на един месец новият екип ще направи пълен анализ на всяко едно от дружествата към ДКК с конкретни предложения за преструктуриране на дейността, за да се постигне максимална ефективност. За реализиране на огромния потенциал, който имат тези дружества, е необходимо актуализиране и създаване на нови бизнес програми с ясни цели, механизми за контрол и приоритети, структурирани на тримесечие, които да бъдат готови през месец ноември.

Друга задача, която е поставена на новото ръководство от министър Богданов е да се имплементира централизирана система към ДКК и МИИ за мониторинг и контрол на дружествата с данни за финансови и оперативни показатели в реално време.

Новото ръководство на ДКК се назначава с ясен мандат и поставени цели до 6 месеца. През това време ще бъдат организирани и проведени прозрачни конкурси за органи за управление, за да може да влязат хора с експертиза и да бъде постиганата прозрачност и резултати.