Ускоряват доставката на платформата на терминала за втечнен газ край Александруполис

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов участва в организирано посещение на корабостроителницата на Keppel Corporation в Сингапур, в която се изгражда плаващата платформа за терминала за втечнен газ край Александруполис. В посещението участваха и изпълнителните директори на гръцкия газопреносен оператор DESFA S.A., на Gaslog Cyprus Investments Ltd. и на Gastrade S.A. На място акционерите в проекта бяха информирани за потенциално забавяне в изпълнението на дейностите. В тази връзка те обсъдиха мерки за оптимизиране на изграждането на плаващата платформа на терминала за втечнен газ край Александруполис, съобщиха от пресцентъра на „Булгартрансгаз“. 

Малинов подчерта необходимостта от ускорява на дейностите, така че терминалът да е готов в най-кратки срокове. По думите му търговският интерес към терминала в Александруполис е все по-висок, което потвърждава прогнозите, че делът на доставките на LNG за европейските държави ще продължи да се увеличава устойчиво и през следващите години. „Терминалът в Александруполис има ключово значение за сигурността на енергийните доставки и гарантиране на конкурентните пазарни условия в региона. Нашата инвестиция в терминала е стратегическа и навременна. Важна е и осигурената синергия с проектите за разширение на подземното газохранилище „Чирен“ и интерконектора България-Сърбия“, заяви Малинов.

Малинов отбеляза още, че „Тракия LNG“ – планираният втори LNG терминал на Gastrade, както и другите проекти за нови терминали в Гърция, допълнително ще увеличат интереса за пренос на газ през България от юг на север.

„Независимата система за природен газ Александруполис“ е с проектен капацитет за регазификация от 5,5 млрд. м³/ природен газ годишно. Капацитетът за съхранение на LNG на съоръжението е 153,500 хил. м³. Сред потенциални източници за доставка са страни, производители на втечнен природен газ като САЩ, Алжир, Катар и други. Булгартрансгаз е акционер с 20% от капитала на проектната компания Gastrade. С равен дял са останалите акционери DESFA, Gaslog, гръцкият търговец на газ DEPA Commercial и г-жа Елмина Копелузу.

По време на посещението си в Сингапур, Малинов участва и в Gastech 2023 – водещо изложение и конференция в областта на природния газ, LNG, водорода и ниско-въглеродните решения. Участниците в конференцията се обединиха около мнението, че ролята на природният газ за енергийния преход е по-важна от всякога, особено по отношение на достъпността, сигурността и надеждността. Беше обсъдено бъдещето на енергийните пазари, мястото на водорода и новите енергийни източници, и иновациите, които ще спомогнат за постигането на амбициите за нетна въглеродна неутралност до 2050 г.